e – Spółka

Praktycznie o spółkach z o. o. i komandytowych

Za co odpowiedzialni są wspólnicy w spółce jawnej

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej

Wspominałem już, że spółka jawna posiada podmiotowość prawną. Oznacza to, że w obrocie gospodarczym funkcjonuje jako byt odrębny od wspólników, którzy jedynie reprezentują ją w stosunku do osób trzecich. Z wyodrębnieniem majątkowym spółki jawnej ściśle…