e – Spółka

Praktycznie o spółkach z o. o. i komandytowych

Jak działa spółka jawna

Prowadzenie spraw spółki jawnej

Kiedy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oczywistym jest, kto podejmuje wszelkie decyzje biznesowe związane z prowadzeniem firmy i kto za nie odpowiada. Inaczej sprawa przedstawia się w spółce jawnej, w ramach której działalność prowadzi kilka…
Za co odpowiedzialni są wspólnicy w spółce jawnej

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej

Wspominałem już, że spółka jawna posiada podmiotowość prawną. Oznacza to, że w obrocie gospodarczym funkcjonuje jako byt odrębny od wspólników, którzy jedynie reprezentują ją w stosunku do osób trzecich. Z wyodrębnieniem majątkowym spółki jawnej ściśle…